• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacyverklaring Creahuys 41

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Creahuys 41 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat:
* wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij
via deze privacyverklaring;
* wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
* wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
* wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.


Creahuys 41 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden
u aan deze zorgvuldig te lezen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2021.


Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan
bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* Factuuradres
* Emailadres
* Betalingsgegevens
* Geslacht
* Geboortedatum


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze
privacyverklaring.


Aanmaken van een account
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:
* per e-mail
* via sociale media


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een
contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te
behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt,
worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is
voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres
wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.


Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.


Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gesneden
advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen
marketingdoeleinden gebruiken.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij
u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op
als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat
het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies
en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties
zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en
hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze
kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij
hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang
met onze data.
Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor
andere
Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
* Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
* Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.


Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een
jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er
een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar
voor betaalgegevens).


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande
gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met
uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens
door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het
cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Creahuys 41
Willem Kloosstraat 2
2394 BB Hazerswoude-Rijndijk
[email protected]
Tel: 071-5428965 of 06-28194454