Herroepingsrecht / Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn voor producten verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De herroepingstermijn voor de workshops verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de workshop heeft gekocht.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de hieronder geplaatste link voor het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Uitzonderingen retourneren

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:

* Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (op maat gemaakte producten)

Bij het doen van een bestelling met digitale online-inhoud wordt u er op de productpagina op gewezen dat u door het bestellen akkoord gaat met levering (u krijgt een e-mail met de download). Verder erkent u dat u uw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud is begonnen.

* Losse tijdschriften.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Retouradres:  Creahuys 41, Willem Kloosstraat2  2394 BB  Hazerswoude Rijndijk

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

Modelformulier voor herroeping

© 2014 - 2021 Creahuys 41 | sitemap | rss